Varför behöver/trenger jag Quantitative EEG?

At hbimed.com, you will learn more about QEEG and HBI Database.

Psychologists rely on psychometrics to gauge personality, pathology, motivation, learning difficulties. But despite built in lie scales, split half designs and a host of other clever statistical manipulations psychometric measurements are still represented by behavioral data gained from self or other report.

Den femte reviderade versionen av The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) kommer att vara den viktigaste referensen för psykiatrar och neurologer då den offentliggörs år 2012. Fokus i den reviderade versionen ligger på att klassificera rubbningar/störningar i hjärnan efter biologiska markörer – endophenotypes. Det nya synsättet förutsätter att en psykiatrisk diagnos sätts inte bara utifrån beteende, utan också utifrån kännedom om vilket system/del i hjärnan som är skadat. Parameter från quantitative electroencephalogram (QEEG) och komponenter av Event-Related Potentials (ERPs) anses som de mest effektiva biologiska markörer.

Aktuell forskning visar att vissa funktionsnedsättningar, som t.ex. ADHD, schizofreni, OCD, depression, speciella inlärningssvårigheter m.m. är förbundna med specifika mönster i både spontana och framkallade electrical potentials, registrerade från huvudet med multipla elektroder på ytan, och att båda dessa, särskilt de framkallade förser oss med tillförlitlig information om hjärnans funktion och dysfunktion.

Uppmätta data från spontan och framkallad elektrisk aktivitet kan jämföras med data från en normativ databas (t.ex. the Human Brain Index Reference Database (HBIRD) www.hbimed.com) Genom att jämföra dessa data med hjälp av "parametric statistical procedures", kan man räkna ut skillnaden mellan patienten och dess närliggande ålders-relaterade referens grupp. På detta sätt fungerar data-analysen som ett värdefullt verktyg vid diagnosticering och behandlingsplanering.  

En intressant artikel om QEEG, med särskild fokus på ADHD, av Prof. Juri Kropotov, en ledande och världskänd vetenskapsman inom quantitative EEG, framkallad aktivitet i hjärnan, neurofysiologi och neuroterapi, finns att läsa under följande länk: New tools for diagnosis and modulation of brain dysfunction.

Questions to QEEG (quantitative EEG). Please contact us via the HBI contact form