Neurofeedback - Historia

Neurofeedback upptäcktes för mer än trettio år sedan vid Universitetet i California i Los Angeles under pågående studier på katter. Sedan dess har ett ständigt ökande antal forskargrupper, terapeuter och ingenjörer studerat och utvecklat utrustning,  mjukvara och terapimetoder.  

Idag finns det ungefär tio tusen aktiva neurofeedback terapeuter i världen, av vilka ca 90% finns i USA. Troligtvis har Schweiz den högsta tätheten av neurofeedback-terapeuter, följd av området runt Los Angeles.

Neurofeedback är ännu inte riktigt accepterat inom den traditionella medicinen, vilket gör att behandlingen vanligtvis inte ersätts av den offentliga sjukförsäkringen. Detta till trots har antalet neurofeedback-behandlingar ökat mycket fort, särskilt under de senaste åren.  Å ena sidan verkar det finnas ett allt större behov av olika typer av terapi (kanske inte så konstigt, då vårt moderna samhälle ställer allt högre krav på "högfungerande" hjärnor), å andra sidan har den nödvändiga hög-teknologiska utrustningen blivit allt billigare de seanste åren. Idag kostar en komplett neurofeedback utrustning, vilken också räknas som medicinsk utrustning, mindre än 3000 Euro. Det finns också bra utbildningsmöjligheter och åtkomliga terapimetoder för dagens terapeuter.