Vad är Neurofeedback?

...Feedback

Människan kan lära sig nästan vad som helst med hjälp av hjärnan, så länge som det finns en återkoppling till vad vi lyckas med, i relation till vad vi vill uppnå. Vi skulle inte kunna lära oss att cykla, om vi inte hade förmågan att känna av vår kropps olika positioner.

Men flertalet av våra kropp- och sinnesfunktioner kan vi varken känna eller påverka medvetet. De kontrolleras automatiskt. I de fall då någon av dessa funktioner inte längre fungerar som de ska, eller i värsta fall, t.o.m. slutar att fungera, kan vi inte träna upp dess funktion därför att vi inte vet hur. Det är nu "bio-feedback" kommer in i bilden.  Med hjälp av biofeedback kan man få omdelbar återkoppling så att man vet att återhämtningsprocessen fungerar.

Med hjälp av modern utrustning för biofeeedback kan man mäta den funktion som behöver tränas och samtidigt synliggörs den för våra sinnen, vanligtvis med hjälp av optiska eller auditiva signaler. 

Tag t.ex. inkontinens: I de fall där muskulaturen inte längre fungerar som den ska, kan den tränas att fungera bättre. Hur? Först därför att denna muskels status kan kännas, och sedan därför att den faktiskt kan kontrolleras med hjälp av viljan.  Om man då mäter muskelns status med hjälp av en s.k. bio-sensor som återkopplar/visar detta för den som tränar, blir träningen plötsligt mycket mer verksam och effektiv.  Detta trots att den enda skillnaden faktiskt är att den som tränar får återkoppling/feedback på vad han/hon gör.

Neuro...

Föreställ Er nu hur detta kan tillämpas på hjärnfunktionen. Vanligtvis kan vi varken uppfatta hur vår hjärna fungerar, och inte heller kontrollera eller styra dess funktion med viljan. Vi accepterar helt enkelt att känslan av nedstämdhet finns där eller inte, och vi förväntar oss inte att direkt kunna påverka den. Här kan vi ha nytta av biofeedback, därför att precis samma principer av återkoppling kan användas. Det är egentligen inte så konstigt. Till och med i fallet med träning mot inkontinens är det ju inte bara muskulaturen vi tränar, utan även hjärnans funktion! Men för att lyckas med träningen av hjärnans funktion, behöver vi synliggöra hjärnans aktivitet. Det är här som EEG, eller ElectroEncefalogram, kommer in i bilden. Den ger oss en direkt och samtidigt enkel metod att lära oss någonting om hjärnans pågående aktivitet.

Trots att man kan jämföra hur det är att avlyssna hjärnsignalerna av en miljondels volt, med att placera en mikrofon på utsidan av ett stort kontorskomplex, är informationen man får tillräcklig för att försätta hjärnan, eller delar av den, i återkopplingsloop, och därigenom träna specifika förmågor.

Till exempel uppmärksamhet: Den som inte klarar att vara uppmärksam i skolan kommer förr eller senare att få veta det. Dessvärre kommer den typen av feedback oftast alldeles för sent för att man ska kunna göra något åt det. I ett EEG uppmärksammas och återkopplas direkt även mycket korta stunder av dålig uppmärksamhet. Ibland upp till 2000 gånger under ett enda träningspass. Efterhand lär sig hjärnan att bibehålla graden av uppmärksamhet. 

Syftet med nerurofeedback träningen är att lära hjärnan att upprätthålla en adekvat status och att kunna bibehålla densamma. När vi lyckas, kan vi säga att vi har ökat hjärnans förmåga till självregulering, och att vi har gjort detta med hjälp av neurofeedback.

Vi föreställer oss det där kontorskomplexet igen: Under en testperiod låter man mikrofonen på kontorets utsida mäta bullernivån varje gång chefen klagar över att de tusentals anställda där inne, väsnas eller pratar för högt, och att så snart det är mindre väsen skickas behaglig musik genom högtalarna ut i byggnaden. Efter ett tag skulle människorna vänja sig vid att arbeta tystare och även efter det att testperioden var slut, skulle effekten hålla i sig. Slutligen skulle, naturligtvis, effekten avta. Naturligtvis kan man därför undra om detsamma gäller även för neurofeedback, dvs om effekten efter ett tag avtar.

Det direkta svaret är nej. Naturligtvis skulle det kunna hända, men det är mycket ovanligt. Genom träningen har hjärnan uppnått en bättre funktion. Varför skulle den överge det? Det redan inlärda stärks och bibehålls ständigt av livet själv. Det vore mera troligt att hjärnan skulle använda sig av sin nya förmåga att bygga vidare på, och att personen i fråga med tiden skulle fungera ännu bättre än direkt efter träningen.(copy 2)

Användningen av neurofeedback.