The Othmer Method

En bra teknisk utrustning är bara den ena delen av en effektiv neurofeedback. Ännu viktigare är en god behandlingsmetod. Jämför: för att kunna komma dit du ska med din bil behöver du en bra karta eller en bra GPS. Under de senaste 25 åren har Othmers utvecklat en teknik som enligt många anses som den mest effektiva. Utvecklandet av denna metod föll samman i tid med utvecklingen av läkemedel: Baserad på väldokumenterade behandlingsprotokoll (t.ex. klassisk beta-SMR trening) har parametrarna av feedback optimerats och utvecklats vidare helt baserat på den effekt detta haft på klienten, tillsammans med en fortsatt utveckling och förbättring av hård- och mjukvaran. Detta har lett till att de signaler som hittills räknats som "Baseline Wander", nu finns tillgängliga, nämligen de väldigt låga frekvenserna.  Endast SCP training method (Slow Cortical Potentials) arbetar idag inom dessa frekvenser. 

Othmer's metod idag, är en kombination av dessa tre kraftfulla delar:

  1. Träning på klassiska frekevenser: Träning på klassiska frekvenser är en viktig del av Cygnet och Othmer's metod. Även om vi arbetar på väldigt låga frekvenser, använder vi oss av feedback-metodens dynamik; det finns faktiskt många individuella inhibitorer, ända upp till 40Hz. 
  2. SCP träning: Effektiviteten av att arbeta med Slow Cortical Potentials finns nu dokumenterat tack vare ett stort antal studier som har gjorts i Tyskland under de senaste åren. Vi har under senare år kommit inom detta frekvensområde, och vi har hela tiden förbättrat våra protokoll. 
  3. Bipolar träning: Empiriska studier har klart visat att feedback till hjärnans båda sidor, eftersom de två delarna arbetar i förhållande till varandra, är mycket mer effektivt än att bara påvisa aktiviteten från den ena hjärnhalvan. Största delen av Othmer's metodbeskrivningar är baserade på bipolära placeringar. Observera: Likväl räcker det oftast med en  EEG kanal, vilket förenklar det praktiska arbetet betydligt.