Vad är Neurofeedback bra för?

Neurofeedback kan vara till hjälp vid flera olika typer av tillstånd, som t.ex.:

 • Ångest
 • Uppmärksamhetsstörning (ADD/ADHD)
 • Autism
 • Depression
 • Migrän
 • Olika typer av attacker och anfall, t.ex. vid epilepsi
 • Vissa sömnstörningar

Neurofeedback kan också ha en positiv inverkan på olika typer av barndomsrelaterade sömnstörningar:

 • Sängvätning
 • Mardrömmar
 • Night terrors
 • Sömngång
 • Tandgnissel

Man antar att den underliggande orsaken till en mängd olika funktionsstörningar är en dysreglering av hjärnfunktioner.Under en neurofeedback session tränas hjärnan att fungera bättre. Efter ett antal sessioner med neurofeedback, kommer hjärnan att anpassa sig efter den förbättrade funktionen och symptomen på störningen har förminskats eller helt enkelt försvunnit helt. Personer som förut lidit av migrän, har berättat att de inte har haft ett enda anfall flera år efter en typisk serie av 15-20 sessioner.Men, de kommer fortsättningsvis att vara mer känsliga för migränanfall. Vetenskapliga studier har visat att behandling med neurofeedback på uppmärksamhetsstörningar (ADD/ADHD) kan få liknande resultat som behandling med Metylphenidat.

Sedan ett antal år tillbaka forskas det på användningen av neurofeedback för olika typer av psykiatriska störningar, ibland med uppseendeväckande resultat (se även litteraturlistan).

Med patienter som medicinerar för specifika störningar, kan behandlingen med neurofeedback göra det nödvändigt att minska eller t.o.m. avbryta medicineringen. Dock, måste vi här notera att neurofeedback inte är någon universallösning, och kan alltså inte alltid ersätta medicinering.

Vid sidan om de rent medicinska användningsområdena, används neurofeedback för djup avslappning och meditation.

Människor med hög prestationsförmåga har ofta en önskan om att bli ännu bättre inom sitt område (musiker, elitidrottsmän, företagare). Fler och fler människor söker sig av denna anledning till neurofeedback, s.k. topp-prestationsträning. 

För äldre människor kan en regelbunden neurofeedback-träning underhålla en god hjärnfunktion. Oberoende av den aktuella hjärnfunktionen, kan i stort sett varje hjärna träna upp sin förmåga att fungera bättre. 

(copy 1)

Nästa: "Historia"