Impedans-mätare

Varför behöver jag en impedans-mätare?

Framgångsrik neurofeedback bygger på en god EEG-signal. Att använda en dålig EEG- signal, är som att försöka lyssna på ett musikstycke på enbyggarbetsplats. Ett krav för att man ska få en bra EEG signal är att elektorderna har en god kontakt på huvudet. En impedans-mätare hjälper till att erhålla en god kontakt. Det är också viktigt att denna mätare är lätt att använda och att den passar in i processen utan att störa.

Dessutom, slitna elektroder kan producera störande galvaniska spänningar som drastiskt kan försämra kvaliteten på EEG signalen. Mer om detta >här<.

Vår EEG NeuroAmp har en inbyggd impedans-mätare, som inte enbart visar varje elektrods impedans på en lättläst display, den kontrollerar också spänningen i de galvaniska elektroderna.  Är den för hög, hörs en varningssignal.

Vi har nyligen fått en del mail och telefonsamtal från oroliga användare som trodde deras impedans-mätare var trasig. Antingen kunde man inte avläsa någon impedans på displayen, eller så blinkade den och hade ett pipande ljud. Problemet var inte att impedans-mätaren var sönder, utan att kabeln till elektroden var bruten (ingen avläsning möjlig) eller en sliten elektrod med för hög galvanisk spänning (blinkande ljus och pip-ljud). Utan denna kontroll med hjälp av impedans-mätare, hade man sannolikt inte upptäckt problemet. Ett EEG ser ut som ett EEG - och kan se likadant ut med en söndrig elektrod!

EEG Info Neurofeedback certification