Våre partnere

EEG Info Europa er idag drevet av et selskap/företag i Tyskland, som serverer alle land/länder som tillhör EU, och et selskap/företag i Sveits/Schweiz som serverer alle andre land/länder innenfor den europeiske tidssone, dvs. Midtösten/Mellanösten og Afrika.

I Europa alene har vi 47 land med 23 offisielle språk. Videre, 32 valutaer og mer enn 40 forskjellige/olika rettssystemer for medisinske produkter, moms, studiepoeng og så videre.

For å vaere i stand til å betjene/serva den hurtigvuksende/snabbväxande antall kunder bedre, arbeider vi med kompetente mennesker i olike land/länder. Se menyen til venstre for detaljer.