Beatrice Leutenegger

Beatrice Leutenegger
Dipl. Bio- Neurofeedback Therapeutin

9200 Gossau
Sveits

Sertifikater

Besökta/fullfört EEG Info Neurofeedbackkurser

EEGInfo tilbyr/erbjuder introduktionskurser, avancerade kurser og kurser med specifik inriktning i 10 länder og på 7 språk, og idag har mer än 6000 terapeuter över hela världen fullfört/genomgått våra kurser/utbildningar. I centrum står våra metoder inom neurofeedback vilka hela tiden utvecklas genom vårt kliniska nätverk og gjentatte ganger vist seg å vare effektive . Sammen med våre professionelle og klinisk erfarne instruktörer kan vi garantere en grundig utbildning/oppläring med praktiska moment som gir deg et solid fundament/bas for en vellykket/framgångsrikt terapeutiskt arbete i din praktik.

Aufbaukurs Autismus
12.04. - 13.04.2014, Heilbronn, Tyskland

Cygnet & Othmer Methode Kurs
19.03. - 20.03.2011, Winterthur, Sveits