Finn en Neurofeedbackbehandler I nærheten

Tast inn navn, poststed og land – gjerne også postnummer.

*) Mandatory field

EEG Info Neurofeedback News per RSS FeedEEG Info on FacebookEEG Info Europe on You Tube

works according to the Othmer method

Othmer-Method certified (OMC)

EEG Info Lecturer

QEEG and ERP based diagnostics

The symbols behind the names indicate the education and/or the quality standard.